Kombajn do profili

Od chwili wprowadzenia jej przez Pana Forda idea taśmy zmieniła się radykalnie.

Wszystko w jednym. Maszyny stały się kompaktowe. Łatwo przezbrajalne i elastyczne w zastosowaniu. Nowoczesne obrabiarki skupiają w sobie kilka, a nawet kilkanaście rodzajów narzędzi w jednej obudowie. Produkcja elementów na bazie gotowych elementów opiera się o centra obróbcze profili. Centrum obróbcze profili jest wyraźnie podzielone na sekcje. Sekcja obróbcza posiada kilka stopni swobody z obrotem wokół swojej osi. Głowice frezujące zapewniają dostęp do wszystkich newralgicznych punktów montowanej konstrukcji. Sekcja cięcia oddziela wstępnie obrobione elementy do dalszej obróbki. Sekcja odbiorcza jest jakby podręcznym magazynem. Następnie wykonuje się pozycjonowanie detali. A na koniec ustala się ich docelową pozycję.
Oglądając nowoczesne centrum obróbcze do profili aluminiowych ma się przed oczami małą fabrykę w jednym miejscu. Uruchamia się ją jednym naciśnięciem klawisza enter na klawiaturze komputera. W ten prosty i zgoła nieskomplikowany sposób powstają okna, które zdobią następnie fasady wielu domów.